חסידי חב"ד מקפידים לברך על אתרוג איטלקי שמקורו מהעיר קליבריה שבאיטליה, אתרוגים אלו מתייחדים בכשרותם המהודרת, והם אינם מורכבים כלל. על פי המסורת בני ישראל השתמשו באתרוגים אילה במדבר בצאתם ממצרים.


120 
  • משלוח: