• התיישבות האלף, מושב נטעים, ישראל
  • על יד IKEA ראשון לציון