ניתן לרכוש במשתלה מספר סוגים וגדלים של עצי אשכולית ופומלה